முந்தைய வருடங்களில் மே 25ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

25 மே 1940

ஊர்வசி சாகஸம்

25 மே 1979

ஜெயா நீ ஜெயிச்சிட்டே
முகத்தில் முகம் பார்க்கலாம்

25 மே 1990

அம்மா பிள்ளை
நீங்களும் ஹீரோதான்

25 மே 2000

குரோதம் 2

25 மே 2001

ஆனந்தம்

25 மே 2002

நேற்று வரை நீ யாரோ

25 மே 2007

நீ நான் நிலா
பாலி
ரசிகர்மன்றம்
பிறப்பு

25 மே 2012

அன்புள்ள மான்விழியே
இஷ்டம்
கொஞ்சும் மைனாக்களே

25 மே 2018

அபியும் அனுவும் 
ஒரு குப்பை கதை 
கால கூத்து 
பேய் இருக்கா இல்லையா 
செம