முந்தைய வருடங்களில் மே 26ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

26 மே 1962

பலேபாண்டியா

26 மே 1967

அதே கண்கள்

26 மே 1972

கனிமுத்துப் பாப்பா

26 மே 1984

சரித்திர நாயகன்

26 மே 1989

விழியோரக் கவிதை

26 மே 2006

ஜெர்ரி
புதுப்பேட்டை

26 மே 2017

பிருந்தாவனம் 
மதிப்பெண் 
தொண்டன்