Visiri (2018)

Actors: Sekar Sai Bharath, Navin Shanker, Ramona Stephani, Raaj Suriya, Ram Saravana, Dhanraj Manickam,
Director: Vetri Mahalingam,
Release Date: 02-02-2018
Movie Duration: 1
Rating: 4/10


  • Visiri Direction by Vetri Mahalingam, Music by Dhanraj Manickam, Sekar Sai Bharath, Navin Shanker, starring Ram Saravana, Raaj Suriya, Ramona Stephani (Italy) and others, produced by Mahalingam Productions, presented by J Sa Productions A.Jamal Sahib – A.Jabar Sathik.