தமிழ்க்குடிமகன் / Tamil Kudimagan (2023)

Director:Esakki Karvannan
Music Director:Sam CS
Cast:Cheran, Sri Priyanka, Lal
Release Date:07 Sep 2023
Duration:2 Hrs 3 Min
Rating:5.5 / 10

CAST  

Cheran, Sripriyanka, Lal, S. A. Chandrasekhar, Deepshikha, Vela Ramamurthy

CREDITS 

Production : Lakshmi creations
Written - Directed - producer : Esakki karvannan
Dop : Rajesh yadav
Music : Sam c.s.
Editor : Karthick ram
Art : Veera samar
Dance : Dinesh
Stunt : Sakthi saravanan
Sound Effects : Sethu
Sound designer : A.s.laxmi narayanan
Pro : Nikil murugan
Designer : Dinesh ashok

Tags: Tamil Kudimagan, Cheran, Sripriyanka, Lal, S. A. Chandrasekhar, Deepshikha, Vela Ramamurthy, Sam CS, Esakki Karvannan

Share via: