சொர்க்க வாசல் / Sorgavasal (1954)

Director:A. Kasilingam
Music Director:Viswanathan Ramamurthy
Cast:Padmini, K.R. Ramasamy, S.S. Rajendran, Anjali Devi
Release Date:28 May 1954

Tags: Sorgavasal, 1954

Share via: