ரத்தக்கண்ணீர் / Ratha Kanneer (1954)

Director:Krishnan - Panju
Music Director:Viswanathan Ramamurthy
Cast:M.R. Radha, Sriranjani, S.S. Rajendran, M.N. Rajam, Chandrababu
Release Date:25 Oct 1954

Tags: Ratha Kanneer, 1954

Share via: