Polladhavan (1980)

Director:V. Srinivasan
Cast:M.S. Viswanathan, Sri Priya, Lakshmi, Rajinikanth
Release Date:06 Nov 1980

  • Polladhavan Direction by V. Srinivasan, music by M.S. Viswanathan, stariing Rajinikanth, Lakshmi, Sri Priya and others - Tamil Movies Database
  • Share via: