மதியும் மமதையும் / Mathiyum Mamathaiyum (1954)

Director:G.M. Basheer
Cast:G.M. Basheer, Rajeswari
Release Date:18 Sep 1954

Tags: Mathiyum Mamathaiyum, 1954

Share via: