Lakshmi Kalyanam (1968)

Director:G.R. Nathan
Cast:M.S. Viswanathan, Sowcar Janaki, Nirmala, Sivaji Ganesan
Release Date:15 Nov 1968

Share via: