Kannagi (1942)

Director:Somasundaram Mani
Cast:S.V. Venkatraman, Kannamba, P.U. Chinnappa
Release Date:22 Aug 1942

Share via: