Jakkamma (1972)

Director:C.M. Karnan
Cast:S. M. Subbaiah Naidu, C.M. Karnan, Savithri, Jai Shankar
Release Date:14 Sep 1972

Share via: