Chakradhari (1948)

Director:K.S. Gopalakrishnan
Cast:R.Parthasarathi, V.Nagaiya, Pushpavalli
Release Date:03 Dec 1948

Share via: