அம்பு நாடு ஒம்பது குப்பம் / Ambu Naadu Ombathu Kuppam (2023)

Director:G Rajaji
Music Director:Anthony Dasan, James Vasanthan
Cast:Sangagiri Manickam, Harshitha Sri Mani
Release Date:17 Nov 2023
Duration:1 Hr 43 Min

🎬 Movie: AMBU NAADU OMBATHU KUPPAM

🎥 Director: G.RAJAJI

🎬 Produced by: BOOPATHY KARTHIKEYAN

🎵 Background Score: JAMES VASANTHAN 

🎵 Music: ANTHONY DHASAN

📝 Lyrics: KADALVENDHAN

Tags: Ambu Naadu Ombathu Kuppam

Share via:

Movies Released On July 14