Adadae (2019)

Actors: Kamal Saromuni, Rashanth Arwin,
Director: Kamal Saromuni,
Release Date: 01-03-2019
Movie Duration: 2
Rating: 0/10


  • ADADAE, DIRECTION BY KAMAL SAROMUNI, MUSIC BY RASHANTH ARWIN, STARRING ARUKPAZHANI , ALEXANDER BABU , VIKRAM SHADEV, SARAVANAN, TIGER VIGAY, RAJESH, SURESH , CHARLES DHANA, MANOJ KUMAR , MANIVANNAN, AGILAN ,VADIVELAN, WILSON,VENKETESH, TEJESH, PATRICK, MOHAN, KO & KAMALSAROMUNI AND OTHERS PRODUCED BY NVM MEDIA.