முந்தைய வருடங்களில் மே 9ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

9 மே 1941

என்னை அடியாதே பெத்தப்பா
இரு நண்பர்கள்

9 மே 1975

நினைத்ததை முடிப்பவன்

9 மே 1980

பூட்டாத பூட்டுகள்
மழலைப் பட்டாளம்

9 மே 1996

இந்தியன்

9 மே 1997

அடிமைச் சங்கிலி
பிஸ்தா
பொங்கலோ பொங்கல்
லவ் டுடே

9 மே 2003

இனிது இனிது காதல் இனிது

9 மே 2008

மலரினும் மெல்லிய
அரசாங்கம்
தனம்
கி.மு.
அலிபாபா
சரோஜா
இனி வரும் காலம்

9 மே 2014

அங்குசம்
யாமிருக்க பயமே