முந்தைய வருடங்களில் மே 10ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

10 மே 1941

குமாஸ்தாவின் பெண்

10 மே 1946

லவங்கி

10 மே 1963

பெரிய இடத்துப் பெண்

10 மே 1968

தெய்வீக உறவு
மூன்றெழுத்து

10 மே 1969

அவரே என் தெய்வம்
பூவா தலையா

10 மே 1975

மேல்நாட்டு மருமகள்

10 மே 1985

இணைந்த கோடுகள்

10 மே 1991

ஆத்தா உன் கோயிலிலே
நல்லதை நாடு கேட்கும்

10 மே 2002

உன்னை நினைத்து
துள்ளுவதோ இளமை

10 மே 2013

நாகராஜசோழன் எம்.ஏ.எம்.எல்ஏ

10 மே 2014

வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்

10 மே 2019

எங்கு சென்றாய் என் உயிரே 
கீ 
உண்மையில் வெளிச்சம் 
வேதமானவன்