முந்தைய வருடங்களில் மே 11ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

11 மே 1973

உலகம் சுற்றும் வாலிபன்

11 மே 1984

அன்புள்ள மலரே

11 மே 1990

பகலில் பௌர்ணமி
பெரிய இடத்துப் பண்ணைக்காரன்

11 மே 1991

காவல் நிலையம்

11 மே 1995

சின்ன வாத்தியார்
திருமூர்த்தி
நந்தவனத் தேரு

11 மே 1996

புதுநிலவு

11 மே 2001

என் இனிய பொன்நிலாவே

11 மே 2007

நினைத்தாலே

11 மே 2012

கலகலப்பு

11 மே 2018

இரும்புதிரை 
இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள்

11 மே 2019
 
100
அயோக்யா