முந்தைய வருடங்களில் மே 4ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

4 மே 1956

காலம் மாறிப் போச்சு

4 மே 1984

தேன் சிட்டுகள்
நெஞ்சத்தை அள்ளித்தா

4 மே 1985

இளமை
காவல்

4 மே 1990

சக்தி பராசக்தி

4 மே 2000

அதே மனிதன்
ஜேம்ஸ்பாண்ட்

4 மே 2007

அச்சச்சோ
திருரங்கா
காசு இருக்கணும்

4 மே 2012

காந்தம்
பரமகுரு
வழக்கு எண் 18/9

4 மே 2018

அலை பேசி 
காத்திருப்போர் பட்டியல் 
இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து