முந்தைய வருடங்களில் மே 5ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

5 மே 1956

கண்ணின் மணிகள்

5 மே 1973

அன்பு சகோதரர்கள்

5 மே 1977

இன்று போல் என்றும் வாழ்க

5 மே 1978

திரிபுர சுந்தரி

5 மே 1979

பொண்ணு ஊருக்கு புதுசு

5 மே 1989

சிவா
நினைவுச் சின்னம்

5 மே 1994

ஒரு வசந்த கீதம்

5 மே 2017

ஆரம்பமே அட்டகாசம் 
எங்க அம்மா ராணி 
விளையாட வா