முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 28ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

28 ஏப்ரல் 1989

நெத்தியடி

28 ஏப்ரல் 1990

மருதுபாண்டி

28 ஏப்ரல் 2000

வீரநடை

28 ஏப்ரல் 2006

சுயேச்சை எம்எல்ஏ

28 ஏப்ரல் 2017

அய்யனார் வீதி 
பாகுபலி 2