முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 27ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

27 ஏப்ரல் 1961

மாமியாரும் ஒரு வீட்டு மருமகளே

27 ஏப்ரல் 1973

அம்மன் அருள்

27 ஏப்ரல் 1974

குமாஸ்தாவின் மகள்
டாக்டர் அம்மா

27 ஏப்ரல் 1979

நெஞ்சுக்கு நீதி

27 ஏப்ரல் 1984

நலம் நலமறிய ஆவல்
ராஜதந்திரம்

27 ஏப்ரல் 1997

சிஷ்யா

27 ஏப்ரல் 2007

சென்னை 600028
தண்டாயுதபாணி

27 ஏப்ரல் 2012

ஆதி நாராயணா
லீலை
படம் பார்த்து கதை சொல்

27 ஏப்ரல் 2018

தியா 
படம் 
பக்கா