முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 14ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

14 ஜூன் 1943

குபேர குசேலா

14 ஜூன் 1952

காதல்

14 ஜூன் 1956

குடும்ப விளக்கு

14 ஜூன் 1957

கற்புக்கரசி

14 ஜூன் 1968

புத்திசாலிகள்

14 ஜூன் 1969

குருதட்சணை
குல விளக்கு

14 ஜூன் 1974

திக்கற்ற பார்வதி

14 ஜூன் 1980

ரத்த பாசம்

14 ஜூன் 1985

நாம்

14 ஜூன் 2002

தேவன்

14 ஜூன் 2003

பாறை

14 ஜூன் 2013

தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு
தில்லு முல்லு 2

14 ஜூன் 2018

கோலி சோடா 2

14 ஜூன் 2019

கேம் ஓவர் 
சுட்டு பிடிக்க உத்தரவு