முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 13ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

13 ஜூன் 1975

யாருக்கும் வெட்கமில்லை

13 ஜூன் 1988

ப்ரியமுடன்

13 ஜூன் 2008

தித்திக்கும் இளமை
தசாவதாரம்

13 ஜூன் 2014

திருடு போகாத மனசு
ஓட்டம் ஆரம்பம்
வாழும் தெய்வம்
உயிருக்கு உயிராக
நான்தான் பாலா
முண்டாசுப்பட்டி