முந்தைய வருடங்களில் மே 12ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

12 மே 1978

புண்ணிய பூமி

12 மே 1990

பட்டணம்தான் போகலாமடி

12 மே 1991

மில் தொழிலாளி

12 மே 1995

செல்லக்கண்ணு

12 மே 2006

மது

12 மே 2007

கருப்பசாமி குத்தகைதாரர்

12 மே 2011

அழகர்சாமியின் குதிரை

12 மே 2017

லென்ஸ் 
மங்களபுரம்  
மர்ம காடு 
சரவணன் இருக்க பயமேன் 
திறப்பு விழா 
எய்தவன்