முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 11ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

11 ஜூன் 1946

பக்த காளத்தி

11 ஜூன் 1953

மின்மினி

11 ஜூன் 1954

மாங்கல்யம்

11 ஜூன் 1982

ஏழாவது மனிதன்
புதுக்கவிதை

11 ஜூன் 1993

கோகுலம்

11 ஜூன் 2004

மானஸ்தன்
ஜோர்
மச்சி

11 ஜூன் 2010

பா.ரா.பழனிச்சாமி
துரோகம் நடந்தது என்ன
ஓர் இரவு