முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 10ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

10 ஜூன் 1937

நவயுவன்

10 ஜூன் 1948

கங்கணம்

10 ஜூன் 1966

ராமு

10 ஜூன் 1973

காசி யாத்திரை

10 ஜூன் 1983

பெண்மையின் உண்மை

10 ஜூன் 1988

பார்த்தால் பசு
பூந்தோட்ட காவல்காரன்

10 ஜூன் 2005

பவர் ஆப் உமன்

10 ஜூன் 2011

ஆரண்ய காண்டம்
ஆசைப்படுகிறேன்

10 ஜூன் 2016

ஒரு நாள் கூத்து