முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 12ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

12  ஜூன் 1941

வேணுகானம்

12  ஜூன் 1971

சூதாட்டம்

12  ஜூன் 1980

பாமா ருக்மணி

12  ஜூன் 1981

சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா
வாடகை வீடு

12  ஜூன் 1986

இசை பாடும் தென்றல்

12  ஜூன் 1987

இனி ஒரு சுதந்திரம்
கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு

12  ஜூன் 1992

ஆவாரம் பூ
கௌரி மனோகரி
தங்கராசு

12  ஜூன் 1993

கொஞ்சும் கிளி

12  ஜூன் 2003

நளதமயந்தி

12  ஜூன் 2009

ராகவன்
மஞ்சள் வெயில்
மாசிலாமணி

12  ஜூன் 2015

ரோமியோ ஜுலியட்
இனிமே இப்படித்தான்