6 Athiyayam (2018)

Release Date:23 Feb 2018
Duration:1
Rating:5.5 / 10
Genre:Horror

  • 6 Athiyayam Direction by EAV Suresh, Shankar VT, Cable B Shankar,Ajayan Bala,Lokesh, Sridhar Venkatesan, starring Thaman,SS Stanly,Sanjeev,Pop Suresh, Kishore, Vinoth, Baby Sandhya Vishnu, produced by ASCII Media Hut.
  • Share via: