முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 8ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

8 ஜூன் 1979

அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும்

8 ஜூன் 2000

கண்ணன் வருவான்

8 ஜூன் 2001

கிருஷ்ண கிருஷ்ணா

8 ஜூன் 2012

பொற்கொடி பத்தாம் வகுப்பு
கிருஷ்ணவேணி பஞ்சாலை
தூதுவன்