முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 7ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

7 ஜூன் 11968

என் தம்பி

7 ஜூன் 1974

கடவுள் மாமா
நான் அவனில்லை

7 ஜூன் 1985

ஒரு மலரின் பயணம்
குற்றவாளிகள்

7 ஜூன் 1986

கண்ணே கனியமுதே

7 ஜூன் 1991

மனித ஜாதி

7 ஜூன் 1996

கிருஷ்ணா

7 ஜூன் 2013

யமுனா
சொல்லமாட்டேன்

7 ஜூன் 2018

காலா 

7 ஜூன் 2019

கொலைகாரன் 
ஜெயிக்க போவது யாரு 
ருசித்து பார் என் அன்பை