முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 30ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

30 ஏப்ரல் 1942

தமிழறியும் பெருமாள்

30 ஏப்ரல் 1965

கார்த்திகை தீபம்
விளக்கேற்றியவள்

30 ஏப்ரல் 1976

உண்மையே உன் விலை என்ன

30 ஏப்ரல் 1982

காதல் ஓவியம்

30 ஏப்ரல் 1999

பூமகள் ஊர்வலம்
பூ மனமே வா

30 ஏப்ரல் 2010

சுறா