முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 29ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

29 ஏப்ரல் 1942

பிருத்விராஜன்

29 ஏப்ரல் 1966

அவன் பித்தனா

29 ஏப்ரல் 1972

குறத்தி மகன்

29 ஏப்ரல் 1976

வரப்பிரசாதம்

29 ஏப்ரல் 1977

உன்னை சுற்றும் உலகம்
மாமியார் வீடு

29 ஏப்ரல் 1983

அந்த சில நாட்கள்
இனிமை இதோ இதோ
சூரப்புலி
நெஞ்சமெல்லாம் நீயே

29 ஏப்ரல் 1988

பாசப் பறவைகள்

29 ஏப்ரல் 2005

பொன்மேகலை

29 ஏப்ரல் 2011

காதல் மெய்ப்பட
வானம்
பூவா தலையா

29 ஏப்ரல் 2016

களம்
கண்டேன் காதல் கொண்டேன் 
சாலையோரம் 
ஒரு நொடியில் பார்வதிபுரம்