முந்தைய வருடங்களில் மே 3ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

3 மே 1941

திருவள்ளுவர்

3 மே 1962

வீரத்திருமகன்

3 மே 1979

நல்லதொரு குடும்பம்

3 மே 1985

சுகமான ராகங்கள்
நேர்மை
மேல் மருவத்தூர் ஆதிபராசக்தி

3 மே 1991

உயிரோவியம்
மரிக்கொழுந்து

3 மே 2008

குருவி

3 மே 2019

கே 13
தனிமை 
தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை