முந்தைய வருடங்களில் மே 2ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

2 மே 1938

சேவாசதனம்

2 மே 1947

தெய்வ நீதி

2 மே 1975

இங்கேயும் மனிதர்கள்

2 மே 1980

ஒருதலை ராகம்

2 மே 1986

ரகசியம்

2 மே 1992

சின்ன பசங்க நாங்க

2 மே 2014

நீ என் உயிரே
எப்போதும் வென்றான்

2 மே 2015

உத்தம வில்லன்