முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 3ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

3 ஜூன் 1939

சந்தனத்தேவன்

3 ஜூன் 1960

பார்த்திபன் கனவு

3 ஜூன் 1972

திருநீலகண்டர்

3 ஜூன் 1987

வீரன் வேலுத்தம்பி

3 ஜூன் 1988

ரெண்டும் ரெண்டும் அஞ்சு

3 ஜூன் 1989

சோலைக்குயில்
தங்கமான புருஷன்
தாயா தாரமா

3 ஜூன் 2005

பதவி படுத்தும் பாடு
உள்ளம் கேட்குமே

3 ஜூன் 2010

பெண் சிங்கம்

3 ஜூன் 2011

ஆண்மை தவறேல்

3 ஜூன் 2016

ஹரி 
இறைவி 
கள்ளத் தோணி