முந்தைய வருடங்களில் மே 29ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

29 மே 1960

குழந்தைகள் கண்ட குடியரசு

29 மே 1970

வீட்டுக்கு வீடு

29 மே 1971

ரிக்ஷாக்காரன்

29 மே 1981

வா இந்தப் பக்கம்

29 மே 1986

பூக்களைப் பறிக்காதீர்கள்
விக்ரம்

29 மே 1987

இவள் ஒரு பௌர்ணமி
காவலன் அவன் கோவலன்
பூவே இளம் பூவே

29 மே 1992

இதுதான்டா சட்டம்
ஊர்ப்பஞ்சாயத்து
திலகம்
புதுசா படிக்கிறேன் பாட்டு

29 மே 2009

தோரணை

29 மே 2015

மாஸ்
இருவர் ஒன்றானால்
சோன்பப்டி
கருத்தப் பையன் செவத்தப் பொண்ணு

29 மே 2016

வெள்ளிக்கிழமை 13ஆம் தேதி