முந்தைய வருடங்களில் மே 28ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

28 மே 1949

நவஜீவனம்

28 மே 1958

செஞ்சுலட்சுமி

28 மே 1965

தாயும் மகளும்
தாழம்பூ
வல்லவனுக்கு வல்லவன்

28 மே 1976

ஓ மஞ்சு
மேயர் மீனாட்சி
மிட்டாய் மாமி

28 மே 1977

இளைய தலைமுறை

28 மே 1981

இரயில் பயணங்களில்

28 மே 1982

தூக்கு மேடை

28 மே 1993

இதயநாயகன்
புதிய முகம்

28 மே 1999

மிஸ் ஷகீலா

28 மே 2010

காதலாகி
கற்றது களவு
சிங்கம்