முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 25ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

25 ஏப்ரல் 1942

பக்த நாரதர்

25 ஏப்ரல் 1968

கண்ணன் என் காதலன்

25 ஏப்ரல் 1975

காரோட்டிக் கண்ணன்

25 ஏப்ரல் 1986

தலையாட்டி பொம்மைகள்

25 ஏப்ரல் 2003

புன்னகைப் பூவே
வெல்டன்

25 ஏப்ரல் 2008

இயக்கம்
வசூல்

25 ஏப்ரல் 2014

வாயை மூடி பேசவும்
என்னமோ ஏதோ
போங்கடி நீங்களும் உங்க காதலும்
என்னமோ நடக்குது