முந்தைய வருடங்களில் ஏப்ரல் 24ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

24 ஏப்ரல் 1937

ஹரிஜனப் பெண்

24 ஏப்ரல் 1940

அபலை

24 ஏப்ரல் 1943

மங்கம்மா சபதம்

24 ஏப்ரல் 1964

பணக்கார குடும்பம்

24 ஏப்ரல் 1981

அமரகாவியம்

24 ஏப்ரல் 1986

அம்மன் கோவில் கிழக்காலே

24 ஏப்ரல் 1992

சின்னவர்

24 ஏப்ரல் 1999

எதிரும் புதிரும்

24 ஏப்ரல் 2009

குரு என் ஆளு
எங்க ராசி நல்ல ராசி
குங்குமப்பூவும் கொஞ்சும் புறாவும்
மரியாதை

24 ஏப்ரல் 2015

கங்காரு
யூகன்
இரிடியம்
நீதானே என் கோவில்