முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 21ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

21 ஜூன் 1947

உதயணன் வாசவதத்தா

21 ஜூன் 1951

தேவகி

21 ஜூன் 1952

கல்யாணி

21 ஜூன் 1974

ரோஷக்காரி

21 ஜூன் 1985

அண்ணி

21 ஜூன் 1991

நான் போகும் பாதை
புதிய ராகம்

21 ஜூன் 2002

ஏழுமலை
தென்காசிப்பட்டிணம்

21 ஜூன் 2003

ஜெயம்

21 ஜூன் 2013

தீக்குளிக்கும் பச்சை மரம்

21 ஜூன் 2019

தும்பா