முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 1ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

1 ஜூன்  1974

தங்கப் பதக்கம்

1 ஜூன் 1979

அலங்காரி

1 ஜூன் 1984

கைராசிக்காரன்
நல்ல நாள்

1 ஜூன் 1990

சந்தனக் காற்று
நியாயங்கள் ஜெயிக்கட்டும்

1 ஜூன் 2012

மனம் கொத்திப் பறவை
மயங்கினேன் தயங்கினேன்
இதயம் திரையரங்கம்
தடையற தாக்க

1 ஜூன் 2018

ஆன்டனி 
மோகனா 
பஞ்சு மிட்டாய் 
வயக்காட்டு மாப்பிள்ளை