பாரம்

Release Date:22 Feb 2020

தயாரிப்பு - ரெக்லஸ் ரோசஸ்
இயக்கம் - பிரிய கிருஷ்ணசாமி
இசை - வேத் நாயர்
நடிப்பு - ராஜு, சுகுமார் சண்முகம், ஜெயலட்சுமி
வெளியான தேதி - 21 பிப்ரவரி 2020

Tags: baaram, Priya Krishnaswamy

Share via: