முந்தைய வருடங்களில் மே 6ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

6 மே 1947

ருக்மாங்கதன்

6 மே 1948

அபிமன்யு

6 மே 1955

கணவணே கண்கண்ட தெய்வம்

6 மே 1959

வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்

6 மே 1960

பாக்தாத் திருடன்

6 மே 1966

குமரிப்பெண்

6 மே 1972

பட்டிக்காடா பட்டணமா

6 மே 1975

சத்யம்

6 மே 1977

தேவியின் திருமணம்

6 மே 1988

சிகப்புத் தாலி
தங்கக் கலசம்

6 மே 1993

மதுமதி
வேடன்

6 மே 2004

பேரழகன்

6 மே 2005

கற்க கசடற

6 மே 2011

எங்கேயும் காதல்
பாசக்கார நண்பர்கள்

6 மே 2016

மனிதன் 
24
எடல் 
நான் யார்