முந்தைய வருடங்களில் மே 7ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

7 மே 1971

நீதி தேவன்

7 மே 1982

கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே
சிவந்த கண்கள்
தொட்டால் சுடும்
மணல் கயிறு
வசந்தத்தில் ஓர் நாள்

7 மே 1998

ரத்னா
ஜாலி

7 மே 1999

அண்ணன் தங்கச்சி

7 மே 2010

குட்டி பிசாசு
குரு சிஷ்யன்
கோரிப்பாளையம்
இரும்புக்கோட்டை முரட்டு சிங்கம்