முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 5ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

5 ஜூன் 1971

அருட்பெருஞ்சோதி

5 ஜூன் 1980

ஸ்ரீதேவி

5 ஜூன் 1981

அவசரக்காரி
கடல் மீன்கள்

5 ஜூன் 1992

இது நம்ம பூமி
கிழக்கு வெளுத்தாச்சு
சேவகன்

5 ஜூன் 1998

கோல்மால்

5 ஜூன் 2009

குளிர் 100
மாயாண்டி குடும்பத்தார்

5 ஜூன் 2015

காக்கா முட்டை
புரியாத ஆரம்பம் புதிதாக ஆரம்பம்
புத்தனின் சிரிப்பு
காத்தம்மா
தேகம் சுடுகுது