முந்தைய வருடங்களில் மே 30ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

30 மே 1958

பிள்ளை கனியமுது
பெற்ற மகனை விற்ற அன்னை

30 மே 1974

ஒரே சாட்சி

30 மே 1975

மயங்குகிறாள் ஒரு மாது

30 மே 1980

தைப் பொங்கல்

30 மே 1986

கைதியின் தீர்ப்பு
ரேவதி

30 மே 2003

பரசுராம்

30 மே 2008

காத்தவராயன்
காலைப்பனி

30 மே 2013

குட்டிப்புலி

30 மே 2014

அம்மா அம்மம்மா
அது வேற இது வேற
பூவரசம் பீப்பீ