முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 22ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

22 ஜூன் 1979

நான் நன்றி சொல்வேன்
ஒரே வானம் ஒரே பூமி

22 ஜூன் 1990

சிவப்பு நிறத்தில் சின்ன பூ
மதுரை வீரன் எங்கசõமி
மனைவி வந்த நேரம்

22 ஜூன் 1991

செந்தூர தேவி
தந்துவிட்டேன் என்னை

22 ஜூன் 2012

சகுனி

22 ஜூன் 2018

ஆந்திரா மெஸ் 
என்ன தவம் செய்தேனோ 
கார்கில் 
டிக் டிக் டிக் 
ட்ராபிக் ராமசாமி