முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 20ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

20 ஜூன் 1962

காதல் பரிசு

20 ஜூன் 1985

உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்

20 ஜூன் 1986

நீதானா அந்தக் குயில்

20 ஜூன் 2014

நேற்று இன்று
சூறையாடல்
வெற்றிச் செல்வன்