முந்தைய வருடங்களில் ஜூன் 16ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

16 ஜூன் 1961

என்னைப் பார்

16 ஜூன் 1964

ஆண்டவன் கட்டளை

16 ஜூன் 1967

பாலாடை

16 ஜூன் 1971

கண்ணன் கருணை

16 ஜூன் 1977

எதற்கும் துணிந்தவன்
பலப்பரீட்சை

16 ஜூன் 1978

ஜெனரல் சக்கரவர்த்தி

16 ஜூன் 1983

சந்திப்பு 

16 ஜூன் 1989

கரகாட்டக்காரன்
சொந்தக்காரன்

16 ஜூன் 1994

செவத்தப்பொண்ணு

16 ஜூன் 2006

நாளை
குஸ்தி

16 ஜூன் 2017

வெருளி 
தங்கரதம் 
உரு 
மரகத நாணயம்