முந்தைய வருடங்களில் மே 13ம் தேதியில் வெளியான திரைப்படங்கள்..

13 மே 1972

ரகசிய பெண்

13 மே 1987

அன்புள்ள அப்பா

13 மே 2005

கனா கண்டேன்
6.2

13 மே 2016

உன்னை முதல் பார்த்தேன் 
இணைய தலைமுறை 
ஜம்புலிங்கம் 3டி 
கோ 2
பென்சில்